Найдено 50+ «(»

NE VARIETUR \(НЕ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ\)

Дипломатический словарь

- латинское выражение, употребляемое обычно при окончательном согласовании или при парафировании (см.) какого-либо соглашения. Оно означает, что при окончательно

ORDINATIO \(OPUS OXONIENSE\)

Энциклопедия эпистемологии и философии науки

        «ORDINATIO (OPUS OXONIENSE)» — главное произведение Иоанна Дунса Скота, написанное около 1300 и впервые изданное в Венеции в 1472 г. Идеи, содержащиеся в

ROZPUSZCZAĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz розчиняти(ся), розпускати(ся) (заміняти в рідину); розтоплювати(ся); ---- dok. rozpuścić (się) -puszczę -puścisz розчинити(ся), розпустити(ся) roz

STROIĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oję, -oisz 1. гарно (пишно) вбирати(ся) 2. прикрашати(ся)

АЛЕКСЕЙ \(АЛЕКСИЙ\), МИТРОПОЛИТ ВСЕЯ РУСИ

Словарь книжников и книжности Древней Руси

Алексей (Алексий) (ок. 1293 г. – 12 II 1378 г.) – митрополит всея Руси (1354–1378 гг.), автор двух Поучений, Послания, или Грамоты на Червленый Яр, Духовной грам

АЛМАЗ, ЕРОФЕЙ ИВАНОВИЧ \(ИВАНОВ\)

Дипломатический словарь

(ум. 1669) - русский дипломат. В 1653 получил звание думного дьяка и был назначен на пост начальника Посольского приказа. А. принимал активное участие в перегово

БЕЗОПЛАТНО НАДАНІ ТОВАРИ \(РОБОТИ, ПОСЛУГИ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

це: • товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких

ВНУТРІШНЯ ЦІНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ціна, за якою реалізується проміжна продукція ПФГ. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ВТОРИННІ ВОДОКОРИСТУВАЧІ \(АБОНЕНТИ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

водокористувачі, які не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні систем

ГАЗОВАНОЇ РІДИНИ РЕЖИМ \(РОЗЧИНЕНОГО ГАЗУ РЕЖИМ\)

Гірничий енциклопедичний словник

газированной жидкости режим - gasified liquid conditions - *Gasflüssigkeitsregime - режим нафт. покладу, при якому нафта переміщується до вибоїв добувних свердло

ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно предста

ДОВОДИТИСЯ РОДИЧЕМ, РІДНИЙ БРАТ \(СЕСТРА\) КОМУСЬ, БУТИ РОДИЧЕМ, РІДНЕЮ, СРОДНИ, ЗРІДНІ

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Вряди-годи в засобах масової інформації натрапляєш на слово зрідні. А чи українське воно? Це невдала калька з російського сродни, яку не ввів до свого реєстру ж

ЗВОРОТНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних ф

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР \(КОНТРАКТ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

матеріально оформлена угода двох чи більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припи

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА СИСТЕМА \(ПЕРІОД\), КАРБОН

Гірничий енциклопедичний словник

каменноугольная система (период), карбон - Carboniferous System (Period), Carbonian - Steinkohlensystem (Periode), Karbon, Kohlenzeit - п’ятий період палеозойськ

КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ПФГ. "Про промислово-фі

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО \(ІМПОРТНОГО\) КОНТРАКТУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод. "Про зовнішньоекономічну д

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТУ \(ІМПОРТУ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця. "Пр

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ \(ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним догово

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ \(СТАНДАРТ\) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітно

НУКРАШИ ПАША \(НОКРАШИ\), МАХМУД

Дипломатический словарь

(1886- 1948)-премьер-министр Египта с 28. II 1945 по 15. II 1946 и с 9. XII 1946 по 28. XII 1948, когда он был убит египетским террористом.В декабре 1945 Н. напр

ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повно

ПРОДАЖ ПОСЛУГ \(РОБІТ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

будь-які операції цивільноправового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі немате

ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВА ГРУПА \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

об'єднання, до якого можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм вл

ПРОМІЖНА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, яка виробляється учасником ПФГ, використовується для виробниц

ПІДПРИЄМСТВО \(ОПЕРАТОР\) ЗВ'ЯЗКУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку. "Про зв'я

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

зміна головного підприємства ПФГ, перезатвердження переліку кінцевої продукції ПФГ та (або) перезатвердження складу учасників ПФГ, що потребує внесення змін до Г

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ \(СПЗ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, що являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких перегляда

СПІЛЬНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА \(ГОСПОДАРСЬКА\) ДІЯЛЬНІСТЬ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, а ткож на спільном

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВА ГРУПА \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ПФГ, до складу учасників якої входять українські та іноземні юридичні особи. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ТУРИСТСЬКИЙ ВАУЧЕР \(ПУТІВКА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичн

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА \(ОСОБИ\) ІНІЦІАТОРІВ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

фізична особа (особи), яка має у встановленому порядку оформлене доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення ПФГ. "Про пром

УЧАСНИК ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, банк або інша наукова і проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України, чи іноземна юридична особа, що входить до складу

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у корис

ІНІЦІАТОРИ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємства, наукові та проектні установи, банки, інші установи та організації всіх форм власності, які мають на меті отримання прибутку і відповідно до цього З

Время запроса ( 2.756436441 сек)
T: 2.760438727 M: 1 D: 0